منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص ‌مصوب 59.2.24
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني اصلاح لايحه قانوني دادگاه مدني خاص
‌مصوب 59.2.24
‌لايحه قانوني دادگاه مدني خاص مصوب 58.7.1 در موارد زير اصلاح مي‌شود:
‌ماده 1 - كلمه يك يا دو مشاور از قضات دادگستري به (‌يك يا دو مشاور حقوقدان...) اصلاح مي‌شود.
‌ماده 2 - بدين شرح اصلاح مي‌شود. مراجع تجديد نظر از آراء دادگاه بدوي مجتهدين يا قضات قانوني هستند كه توسط شوراي سرپرستي و پس از‌تشكيل شوراي عالي قضايي توسط آن شورا تعيين مي‌شود. اگر در محلي شخص واجد شرايط نباشد به مرجع تجديد نظر مركز استان مراجعه خواهد‌شد.
‌ماده 8 - بدين شرح اصلاح مي‌شود (‌اصحاب دعوي مستقيماً به دفتر دادگاه دادخواست مي‌دهند و تشريفات آيين دادرسي مدني لازم‌الرعايه نيست و‌ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود).
‌ماده 11 - بدين شرح اصلاح مي‌شود: (‌طرفين دعوي مي‌توانند از ميان وكلاي دادگستري وكيل معرفي نمايند).
‌ماده 15 - بدين شرح اصلاح مي‌شود. (‌مادامي كه براي اجراي احكام اين دادگاه‌ها قانون جداگانه‌اي تصويب نشده اجراي احكام آنها طبق مقررات‌اداري احكام مدني با دواير اجراي احكام دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است).
‌ماده 20 - هر شعبه از دادگاه‌هاي مدني خاص به قدر كافي مي‌توانند دادرس علي‌البدل كه واجد شرايط قاضي شرع باشد داشته باشند.
 

دانلود به صورت PDF