منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه اهداء جنين به زوجين نابارور
 
‌ماده 1 - به موجب اين قانون كليه مراكز تخصصي درمان ناباروري ذي‌صلاح مجاز‌خواهند بود با رعايت ضوابط شرعي و شرايط مندرج در اين قانون نسبت به انتقال‌جنين‌هاي حاصله از تلقيح خارج از رحم زوجهاي قانوني و شرعي پس‌ازموافقت كتبي‌زوجين صاحب جنين به رحم زناني كه پس از ازدواج و انجام اقدامات پزشكي ناباروري‌آنها (‌هر يك به تنهايي يا هر دو) به‌اثبات رسيده اقدام نمايند.
 
‌ماده 2 - تقاضاي دريافت جنين اهدايي بايد مشتركاً از طرف زن و شوهر تنظيم و‌تسليم دادگاه شود و دادگاه در صورت احراز شرايط ذيل مجوز دريافت جنين را صادر‌مي‌كند:
‌الف - زوجين بنا به گواهي معتبر پزشكي، امكان بچه‌دارشدن نداشته باشند و زوجه‌استعداد دريافت جنين را داشته باشد.
ب - زوجين داراي صلاحيت اخلاقي باشند.
ج - هيچ‌يك از زوجين محجور نباشند.
‌د - هيچ‌يك از زوجين مبتلا به بيماريهاي صعب‌العلاج نباشند.
‌هـ- هيچ‌يك از زوجين معتاد به مواد مخدر نباشند.
‌و - زوجين بايستي تابعيت جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند.
 
‌ماده 3 - وظايف و تكاليف زوجين اهداء گيرنده جنين و طفل متولد شده ازلحاظ‌نگهداري و تربيت و نفقه و احترام نظير وظايف و تكاليف اولاد و پدر و مادر است.
 
‌ماده 4 - بررسي صلاحيت زوجين متقاضي در محاكم خانواده، خارج از نوبت و‌بدون رعايت تشريفات آئين دادرسي مدني صورت خواهد گرفت و عدم تأييد صلاحيت‌زوجين قابل تجديدنظر مي‌باشد.
 
‌ماده 5 - آئين‌نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارت بهداشت،‌درمان و آموزش پزشكي با همكاري وزارت دادگستري تهيه و به تصويب هيأت‌وزيران‌خواهد رسيد.
 
‌قانون فوق مشتمل بر پنج ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست و نهم تيرماه‌يكهزار و سيصد و هشتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1382.5.8 به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
‌مهدي كروبي
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF