منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تفسير ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تفسير ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354.4.25
‌موضوع استفسار:
1 - آيا مباشرت رييس قوه قضاييه در اقدامات مصرح در ماده (42) قانون دفاتر اسناد رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1354 لازم است و‌يا اختيار انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضاييه نيز مي‌باشد؟
2 - آيا تصميمات دادگاه مقرر در ماده (42) قانون فوق‌الذكر مشمول تبصره (2) ماده (11) قانون ديوان عدالت اداري مي‌باشد كه در نتيجه از صلاحيت‌ديوان عدالت اداري خارج باشد و يا اين مرجع صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه فوق‌الذكر را دارد؟
‌نظر مجلس:
‌ماده واحده -
‌الف - در مورد بند (1) "‌انجام اقدامات مذكور قابل تفويض به ساير مقامات قوه قضاييه مي‌باشد."
ب - در مورد بند (2) "‌ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي به شكايت از تصميمات دادگاه مذكور را دارد."
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ششم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1375.3.13 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
 

دانلود به صورت PDF