منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
 
قانون تفسير ماده (18) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب
 
موضوع استفساريه: 
‎ماده واحده- آيا تشخيص مغايرت بيّن آراء مورد اعتراض با شرع توسط رئيس قوه‌قضائيه به معناي قبول و تجويز اعاده دادرسي محسوب و كليه شعب مرجوع اليه (دادگاههاي عمومي، تجديدنظر و ديوان‌عالي كشور و نظامي) مكلف به رسيدگي ماهوي به موضوع و انشاء رأي مي‌باشند يا خير؟
 
نظرمجلس: 
‎تشخيص رئيس قوه قضائيه به معناي تجويز اعاده دادرسي است و پرونده در مورد آرائي كه در سابق از شعب تشخيص صادرگرديده به شعب ديوان عالي كشور و در ساير موارد به مرجع صالح جهت رسيدگي ماهوي و صدور رأي مقتضي ارجاع مي‌گردد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ‌ دهم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 20/9/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF