منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون تفسير شمول ماده (36) قانون تأمين اجتماعي به بيمه‌شدگان
و رعايت آن توسط سازمان تأمين اجتماعي
 
 
موضوع استفساريه:
آيا مطابق ماده (36) قانون تأمين اجتماعي مصوب 3/4/1354 پرداخت هر ميزان حق بيمه يا حتي عدم پرداخت آن توسط كارفرما به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي مي‌باشد؟
نظر مجلس:
بلي، به معناي برخورداري بيمه‌شده از تمامي خدمات مورد تعهد و مسؤوليت سازمان تأمين اجتماعي است.
تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ 3/12/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

دانلود به صورت PDF