منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون تشكيل سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران
 
ماده 1 - به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران كه در اين قانون به اختصار «وزارت» ناميده ميشود، پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح اجازه داده ميشود در راستاي ماده (4) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 28/5/1368 و به منظور انجام تحقيقات، طراحي، ساخت، توليد، خريد، فروش و پشتيباني در زمينه فناوريهاي مربوط به انواع سيستمهاي موشكي و صنايع فضايي در بخش دفاعي، ايجاد قابليتهاي بازدارندگي و استفاده بهينه از قابليتها و منابع مازاد در جهت ارائه خدمات به ساير مؤسسات، سازمان صنايع هوافضاي نيروهاي مسلح را كه در اين قانون به اختصار «سازمان» ناميده ميشود، تشكيل دهد.
 
ماده 2 - سازمان داراي شخصيت حقوقي مستقل است و به صورت شركت دولتي اداره ميگردد.
تبصره 1 - سازمان از شمول قانون محاسبات عمومي كشور - مصوب 1/6/1366 مستثني و داراي آئين نامه‌هاي مالي، معاملاتي و استخدامي خاص است كه به تصويب هيأت وزيران ميرسد.
تبصره 2 - سازمان از كليه امتيازات، ترجيحات، تخفيفات و اولويتهاي قانوني كه در مورد صنايع دفاعي در مقررات مربوط پيش بيني شده يا ميشود، بهره‌مند خواهد بود.
 
ماده 3 - به وزارت اجازه داده ميشود به منظور تأمين نيازهاي نيروهاي مسلح به شرح مذكور در ماده (1) و پس از تصويب هيأت وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي كل نيروهاي مسلح، نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي اقدام كند.
 
ماده 4 - اساسنامه سازمان توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و پس از تأييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيأت وزيران ميرسد و پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ابلاغ ميگردد.
 
ماده 5 - اساسنامه شركتهايي كه از طرف سازمان طبق ماده (3) اين قانون تشكيل ميشوند به وسيله وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و با هماهنگي ستاد كل نيروهاي مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران ميرسد و پس از تأييد فرماندهي كل نيروهاي مسلح ابلاغ ميگردد.
 
قانون فوق مشتمل بر پنج ماده و دو تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ اول آذر ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 9/9/1384 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

دانلود به صورت PDF