منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات
قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران كه در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره 9928/503 مورخ 20/2/1390 مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.
 
رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد
 
قانون تشكيل سازمان پست جمهوري اسلامي ايران
 
ماده واحده ـ به منظور انتزاع و انتقال وظايف و فعاليتهاي شبكه‌هاي اصلي تجزيه و مبادلات و مديريت توزيع خدمات پايه پستي از شركت پست جمهوري اسلامي ايران، « سازمان پست جمهوري اسلامي ايران» وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات تشكيل مي‌شود.
تبصره1ـ اساسنامه سازمان يادشده ظرف سه ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط دولت تهيه و براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارسال مي‌شود.
تبصره2ـ كليه وظايف تصدي‌گري حوزه فعاليتهاي پستي در كشور غير از وظايف حاكميتي سازمان يادشده مطابق با قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي مصوب 1387 انجام مي‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/2/1390 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني 
 
 

دانلود به صورت PDF