منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشديد مقابله با اقدامات تروريستي دولت آمريكا
‌ماده واحده - به منظور مقابله به مثل در برابر اقدامات دولت آمريكا رئيس جمهور موظف است جهت دستگيري و مجازات آمريكاييها و عوامل‌مستقيم و غير مستقيم آنها كه در محاكم قضايي ايران محكوم شده‌اند اقدامات لازم را به عمل آورند.
‌تبصره 1 - كليه كشورهايي كه مستقيم يا غير مستقيم با آمريكا در ربودن اتباع ايراني و يا توطئه عليه جان آنها همكاري نمايند مشمول اين ماده‌واحده مي‌باشند.
‌تبصره 2 - اتباع و عوامل آمريكا و كشورهايي كه با آمريكا در آدم‌ربايي و توطئه عليه جان اتباع ايراني و منافع جمهوري اسلامي ايران همكاري‌نمايند در دادگاههاي دخل كشور بر مبناي قضاي اسلامي محاكمه خواهند شد.
‌تبصره 3 - اين قانون از تاريخ تصويب تا زماني كه رئيس جمهور آمريكا اختيار انجام اقدامات ضد انساني را عليه جان و منافع اتباع ايراني دارا باشد‌و نسبت به لغو مجوز رسمي اقدام ننمايد معتبر و لازم‌الاجرا مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.8.11 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF