منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تسري حكم ماده (191) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون تسري حكم ماده (191) قانون‌مالياتهاي‌مستقيم ـ مصوب1366ـ به مالياتها و عوارض كالا و خدمات
 
ماده واحده ـ مؤدياني كه ظرف شش ‌ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون نسبت به پرداخت بدهي‌هاي قطعي شده خود بابت مالياتها و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي ـ مصوب 22/10/1381ـ (موسوم به تجميع عوارض) اقدام نمايند، مشمول حكم ماده(191) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب3/12/1366ـ خواهند بود. مهلت يادشده براي مؤدياني كه تا تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون بدهي آنها قطعي نشده است دوماه اضافه مي‌گردد. 
قانون فوق مشتمل‌بر ماده واحده درجلسه علني روز چهارشنبه مورخ بيست و نهم ارديبهشت‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 5/3/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

دانلود به صورت PDF