منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف‌كننده ‌مصوب 1353.5.12
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تأسيس صندوق حمايت مصرف‌كننده
‌مصوب 1353.5.12
‌ماده 1 - به منظور ايجاد شرايط لازم براي حمايت مصرف‌كنندگان از نوسانات قيمتها و تغيير هزينه‌هاي توليد در بازارهاي خارجي و داخلي و‌همچنين حمايت معقول توليدكننده، صندوقي به نام صندوق حمايت مصرف‌كننده تشكيل مي‌شود.
‌ماده 2 - كالاهاي مشمول اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك وزارت بازرگاني و وزارت كشاورزي و منابع طبيعي و وزارت صنايع و معادن و تصويب‌هيأت وزيران تعيين و اعلام خواهد شد.
‌ماده 3 - وزارت بازرگاني در هر مورد بهاي فروش كالاهاي مشمول اين قانون را براي مصرف‌كننده تعيين و پس از تصويب هيأت وزيران براي اطلاع‌عامه آگهي و به صندوق ابلاغ خواهد كرد و صندوق تفاوت بين قيمتهاي اعلام شده براي مصرف‌كننده و نرخهاي مصوب مركز بررسي قيمتها را حسب‌مورد از توليدكنندگان داخلي و يا واردكنندگان آن كالاها دريافت و يا به آنان پرداخت خواهد كرد.
‌ماده 4 - اركان صندوق به شرح زير است:
‌شوراي عالي و مدير عامل.
‌ماده 5 - شوراي عالي صندوق مركب است از:
1 - وزير بازرگاني يا معاون او كه سمت رياست شورا را عهده‌دار خواهد بود.
2 - معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي.
3 - معاون وزارت صنايع و معادن.
4 - معاون وزارت كشاورزي و منابع طبيعي.
5 - معاون وزارت تعاون و امور روستاها.
6 - معاون سازمان برنامه و بودجه.
‌وظايف و اختيارات شوراي عالي در آيين‌نامه اجراي اين قانون تعيين خواهد شد.
‌ماده 6 - مدير عامل صندوق به انتخاب وزير بازرگاني تعيين و منصوب خواهد شد.
‌ماده 7 - مابه‌التفاوت دريافتها و پرداختهاي صندوق حسب مورد به حساب درآمد عمومي منتقل يا از محل اعتباري كه همه‌ساله به عنوان كمك در‌بودجه كل كشور منظور مي‌شود به صندوق پرداخت خواهد شد.
‌ماده 8 - صندوق مي‌تواند با تصويب شوراي عالي صندوق از بانكها و مؤسسات اعتباري داخلي وام دريافت دارد.
‌ماده 9 - آيين‌نامه اجرايي صندوق بنا به پيشنهاد وزارت بازرگاني به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
‌قانون فوق مشتمل بر نه ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه فوق‌العاده روز يكشنبه ششم مرداد ماه 1353 در جلسه فوق‌العاده روز شنبه‌دوازدهم مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا - جعفر شريف‌امامي
 

دانلود به صورت PDF