منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون پرداخت حق آزمايش به حساب اختصاصي مؤسسه استاندارد ‌مصوب 1346.3.1
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون پرداخت حق آزمايش به حساب اختصاصي مؤسسه استاندارد
‌مصوب 1346.3.1
‌ماده واحده - به اداره كل گمرك اجازه داده مي‌شود وجوهي را كه بابت حق آزمايش به استناد ماده 7 قانون تعرفه گمركي و بند دوم از ماده 6 آيين‌نامه‌قانون مزبور از متقاضيان دريافت مي‌نمايد به حساب اختصاصي مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي در خزانه‌داري كل پرداخت نمايد. قانون بالا‌مشتمل بر يك ماده در جلسه روز سه‌شنبه بيست و نهم فروردين ماه 1346 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
‌قانون بالا در تاريخ روز دوشنبه 1346.3.1 به تصويب مجلس سنا رسيده است
 

دانلود به صورت PDF