منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون ايجاد يك منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي و بيست و سه منطقه ويژه اقتصادي
 
ماده1ـ به دولت اجازه داده مي‌شود در شهرستان ماكو منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ايجاد نمايد.
كليه فعاليتهاي موضوع قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدي آن در منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ماكو كه محدوده جغرافيايي آن برابر نقشه پيوست مي‌باشد، مجاز است 
تبصره ـ دولت مكلف است تمهيدات لازم نسبت به يكسان‌سازي مقررات مربوط به ورود كالاي همراه مسافر از مناطق آزاد به ساير نقاط كشور را فراهم نمايد.
ماده2ـ بـه دولـت اجازه داده مي‌شـود در اسـتانهاي سيستان و بلوچسـتان (سيستان)، كردستان (مريوان)، خراسان جنوبي (بيرجند)، فارس (سه منطقه لامرد، ني‌ريـز و كازرون)، خراسـان‌رضوي (دوغارون)، آذربايجان‌غربي (سلماس)، اصفهان (كاشان)، چهارمحال و بختياري (شـهركرد)، تهران (شهرري)، همدان (جهـان‌آباد)، گلستان (اترك)، بوشهر (منطقه اقتصادي شمال استان بوشهر)، سمنان (دو منـطقه دامغان و سمنـان)، كرمانشـاه (اسلام‌آباد غرب)، اردبيل (نـمين)، خـوزسـتان (بنـدر امام خميني« ره»)، مازندران (نوشهر)، ايلام (مهران) و كرمان (دو منطقه جازموريان و رفسنجان) در محدوده‌هايي كه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد منطقه ويژه اقتصادي ايجاد نمايد.
مناطق يادشده براساس قانون تشكيل و اداره مناطق ويژه اقتصادي جمهوري اسلامي ايران مصوب 11/3/1384 اداره خواهند شد.
قانون فوق مشتمل بر دو ماده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ چهارم مهرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 14/7/1389 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
 

دانلود به صورت PDF