منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌قانون اختيارات و وظايف رييس قوه قضاييه
‌ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون كليه وظايف و اختياراتي كه در قوانين مختلف براي شوراي عالي قضايي منظور شده به استثناء اختيارات‌موضوع تبصره ذيل ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 1361.2.14 به رييس قوه قضاييه محول مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه نهم اسفند ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1371.12.16 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF