منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههاي انقلاب
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌
‌‌
‌قانون احتساب سنوات خدمت قضات دادگاههاي انقلاب
‌ماده واحده - سنوات خدمت قبلي قضات در دادگاهها و دادسراهاي انقلاب پس از استخدام در دادگستري جزو سنوات خدمت آنان محسوب و از‌لحاظ بازنشستگي و وظيفه به شرط پرداخت كسور بازنشستگي مقرر در قانون استخدام كشوري منظور خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه سيزدهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ1363.8.16 به تأييد شوراي محترم نگهبان رسيده است.
 
www.wakilmodafe.com
 

دانلود به صورت PDF