منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌‌‌‌‌‌‌تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير
‌بسمه تعالي
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص "‌تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت‌در اختيار كشاورزان قرار گرفته است"
‌ماده واحده - مهلت اجراي قانون واگذاري زمين‌هاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است، تا‌پايان سال 1370 تمديد مي‌گردد.
‌موضوع "‌تمديد مهلت اجراي قانون واگذاري زمينهاي باير و داير كه بعد از انقلاب به صورت كشت موقت در اختيار كشاورزان قرار گرفته است" در‌اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي، در جلسه مورخ بيست و پنجم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام‌بررسي، و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF