منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌‌‌تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي
‌بسمه تعالي
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام، در خصوص "‌تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي"
‌ماده واحده - وزارت كشاورزي موظف است، نسبت به اراضي مشمول قانون اصلاحات ارضي كه به تصرف زارعين صاحب نسق درآمده و تا كنون‌اسناد رسمي مالكيت براي آنها صادر نشده است، اقدام نموده تا طبق قانون اسناد مالكيت آنها صادر شود.
‌تبصره 1 - در اين موارد وزارت كشاورزي موظف است، به مالكان متقاضي در نزديكترين محل ممكن زمين براي كشاورزي طبق مقررات جاري‌واگذار نمايد.
‌تبصره 2 - چنانچه زارعان و مالكان اين اراضي، به طريقي غير از آنچه كه در قانون آمده است
‌قبل از صدور سند تراضي نمايند، اين تراضي معتبر خواهد بود.
‌موضوع تعيين تكليف باقيمانده قراء، مزارع و املاك مشمول قانون اصلاحات ارضي در اجراي بند هشتم اصل يكصد و دهم قانون اساسي، در جلسه‌مورخ دوم خرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد مجمع تشخيص مصلحت نظام بررسي و به شرح ماده واحده فوق به تصويب رسيد.
‌اكبر هاشمي رفسنجاني
‌رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF