منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌هاي مدني خاص (‌مصوب دويست و شصت و ششمين جلسه مورخ 70.9.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌هاي مدني خاص
(‌مصوب دويست و شصت و ششمين جلسه مورخ 70.9.12 شوراي عالي انقلاب فرهنگي)
‌شماره .3210‌دش - تاريخ 70.9.19
‌ماده 1 - اهداف:
‌با نظر به بندهاي 1 و 3 و 7 آيين‌نامه شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان كه برنامه‌ريزي براي تقويت هر چه بيشتر نهاد مقدس خانواده و پاسداري از‌قداست آن و استواري پيوند خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي از اهم اهداف آن و از ديگر اهداف، پيشگيري از ايجاد محروميت‌هاي مادي و‌معنوي مادران و فرزندان آنها است و نيز براي رعايت حقوق همه جانبه زن بر پايه موازين اسلامي كه طبق اصل 21 قانون اساسي و اصل 156، دولت‌موظف به حفظ كيان و بقاي خانواده و حمايت از مادران و فرزندان است و با هدف حسن اجراي فرمان حكميت در دادگاه‌هاي مدني خاص و با توجه به‌اين موارد، تشكيل واحد ارشاد و امداد در كنار دادگاه‌هاي مدني خاص تصويب مي‌گردد:
1) اصلاح بين زوجين به منظور استحكام بناي خانواده و جلوگيري از شقاق
2) بررسي كارشناسانه دعاوي خانواده
3) كمك به تشخيص مصلحت كودك (‌براي حمايت مادران و حضانت فرزندان مطرح شده در قانون اساسي)
4) ارشاد خانواده در آن قسمت از امور حسبيه كه قانون معين مي‌كند.
‌ماده 2 - تشكيلات:
1) واحد ارشاد و امداد خانواده در هر شعبه دادگاه مدني خاص تشكيل مي‌شود
2) واحد داراي سه عضو است
3) انتخاب اعضاء به وسيله رييس دادگاه‌هاي مدني خاص است
‌ماده 3 - مشخصات اعضاء:
1) مسئول و سرپرست واحد، از بانوان متعهد و متأهل آشنا به مسائل فقهي و حقوقي و اجتماعي (‌ليسانس حقوق يا معادل حوزوي) آشنا به قوانين‌مدون راجع به خانواده
‌تبصره 1 - در صورتي كه رييس شعبه نتواند از ميان بانوان، سرپرست واجد شرايط را انتخاب كند، انتصاب از ميان آقايان واجد شرايط بلامانع است.
‌تبصره 2 - در صورتي كه اعضاي واحد، داراي سابقه كارآموزي در دادگاه‌هاي مدني خاص نباشند موظف‌اند شش ماه يا بيشتر در دادگاه‌هاي مدني‌خاص كارآموزي كنند.
2) دو نفر كارشناس (‌يك مرد و يك زن) متعهد و متأهل آشنا به مسائل اسلامي و حقوقي و داراي ليسانس در يكي از زمينه‌هاي تعليم و تربيت،‌مددكاري اجتماعي، حقوق و مشاوره و تجربه بيش از شش ماه كارآموزي در دادگاه‌هاي مدني
‌تبصره - علاوه بر اعضاي رسمي به تعداد مورد نياز از زنان و مردان كارشناس متعهد و با تجربه در زمينه‌هاي پزشكي، روان‌پزشكي و روان‌شناسي و‌غيره به عنوان مشاوره استفاده مي‌شود.
‌ماده 4 - وظايف و اختيارات:
‌وظايف واحد ارشاد و امداد خانواده براي رفع مسائل و مشكلات خانواده‌هايي كه به دادگاه مدني خاص مراجعه مي‌كنند بدين قرار است:
1) رسيدگي به كليه پرونده‌هاي راجع به دعاوي خانواده كه در دادگاه مطرح مي‌شود.
‌تبصره - دادگاه پرونده‌هاي مطرح شده را براي بررسي كارشناسي به واحد ارشاد و امداد خانواده مي‌فرستد.
2) بررسي شكايات و سعي در رفع و حل مشكلات خانواده‌ها در حيطه وظايف و اختيارات دادگاه مدني خاص بر اساس روشهاي اسلامي مانند دعوت‌از طرفين دعوا يا نزديكان آنها و راهنمايي براي انتخاب حكمين قبل از طرح دعوا در دادگاه.
‌تبصره - در صورت لزوم از بانوان حقوقدان واجد شرايط وكالت به منظور دفاع از زنان بي‌بضاعت دعوت مي‌شود.
3) نظريه واحد همراه با مستندات پرونده به دادگاه ارائه مي‌شود تا در حد نظريه كارشناسي براي دادگاه قابل اعتبار باشد.
4) راهنمايي كامل طرفين براي پيگيري اجراي احكام صادر شده از دادگاه.
5) پيگيري اجراي احكام ارجاع شده از طرف دادگاه، در بخش امداد و ارائه گزارش عملكرد نيروهاي انتظامي به دادگاه.
‌ماده 5 - شيوه اجراي طرح:
1) آيين‌نامه اجرايي اين طرح به تصويب رييس دادگاه مدني خاص مي‌رسد.
2) اعتبارات مالي واحد همه ساله در بودجه وزارت دادگستري منظور مي‌شود.
3) ارزيابي عملكرد ساليانه اين واحد به وسيله قوه قضاييه انجام مي‌شود و نتيجه مورد بهره‌برداري شوراي فرهنگي و اجتماعي زنان به منظور اجراي‌بند 10 آيين‌نامه تشكيل شورا قرار مي‌گيرد.
 
 
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF