منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
تبليغات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي ‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌تبليغات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌بحث پيرامون موضوع "‌تعزيرات حكومتي" در جلسه مورخ 1368.1.22 مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي ادامه يافت و در خصوص موضوع"‌تبليغات تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي" ماده واحده ذيل به تصويب رسيد:
‌ماده واحده: جهت تعيين و اعمال سياستهاي تبليغاتي در امر تعزيرات حكومتي بخش غير دولتي و كنترل اجراي آنها، شورايي مركب از نمايندگان‌مدير عامل صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت ارشاد اسلامي و وزارت بازرگاني تشكيل مي‌شود. تخلف رسانه‌هاي گروهي از دستوراتي كه‌شوراي مذكور در حدود اين ماده صادر مي‌نمايد، مستوجب تعزير متخلفين خواهد بود
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF