منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
مصونیت قضایی ناشی از مصونیت سیاسی دولت جمهوری اسلامی ایران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
ماده واحده - به موجب اين قانون اتباع ايراني مي‌توانند در موارد ذيل از اقدامات دولتهاي خارجي كه مصونيت قضائي ناشي از مصونيت سياسي‌دولت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آنرا نقض نموده باشند در دادگستري تهران اقامه دعوا كنند. در اين صورت دادگاه مرجوع اِ‌ليه مكلف‌است به عنوان عمل متقابل به دعواي مذكور رسيدگي و طبق قانون حكم مقتضي صادر نمايد.
‌فهرست دولتهاي مشمول عمل متقابل توسط وزارت امور خارجه تهيه و به قوه قضائيه اعلام مي‌شود.
1 - خسارات ناشي از هر گونه اقدام و فعاليت دولتهاي خارجي كه مغاير با حقوق بين‌المللي باشد از جمله دخالت در امور داخلي كشور كه منجر‌به فوت، صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اشخاص گردد.
2 - خسارات ناشي از اقدام و يا فعاليت اشخاص يا گروههاي تروريستي كه دولت خارجي از آنها حمايت نموده و يا اجازه اقامت يا تردد و يا‌فعاليت در قلمرو حاكميت خود به آنان داده باشد و اقدامات مذكور منجر به فوت يا صدمات بدني و رواني و يا ضرر و زيان مالي اتباع ايران گردد.
‌تبصره 1 - دعاوي موضوع اين قانون كه منشاء آن قبل از تصويب اين قانون بوده قابل طرح و رسيدگي مي‌باشد.
‌تبصره 2 - چنانچه دولتهاي ديگري در اجراي احكام ناقض مصونيت جمهوري اسلامي ايران و يا مقامات رسمي آن مساعدت و همكاري نمايند‌مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.
‌تبصره 3 - آيين نامه اجرائي اين قانون ظرف مدت سه ماه توسط وزارتخانه‌هاي دادگستري و امور خارجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران‌مي‌رسد
 

دانلود به صورت PDF