منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌ماده واحده در خصوص كالاهاي مجهول‌المالك توقيف شده بر اساس احكام تعزيرات حكومتي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌ماده واحده در خصوص كالاهاي مجهول‌المالك توقيف شده بر اساس احكام تعزيرات حكومتي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌در ادامه بحث پيرامون تعزيرات حكومتي، موضوع "‌تعيين تكليف كالاهاي توقيف شده مجهول‌المالك" در جلسه مورخ 67.9.15 مجمع تشخيص‌مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين زمينه ماده واحده ذيل به تصويب رسيد:
‌ماده واحده: كميسيون‌هاي نظارت سراسر كشور موظفند با اعلان رسمي در جرايد به صاحبان كالاهايي كه تا زمان تصويب اين ماده مطابق مقررات‌تعزيرات حكومتي توقيف شده‌اند و صاحبان آنها جهت ارائه مدارك لازم و روشن شدن وضع كالاي خود مراجعه نكرده و ناشناخته مانده‌اند، اخطار كند‌كه ظرف مدت 15 روز جهت معرفي و تعيين تكليف به كميسيون‌هاي نظارت مراجعه نمايند. چنانچه ظرف مهلت مذكور صاحبان كالاها مراجعه‌ننمايند، كالاها با هماهنگي وزارت بازرگاني وارد شبكه توزيع شده و به قيمت رسمي به فروش مي‌رسد. در مورد وجوه حاصله مطابق قوانين مربوط به‌اموال مجهول‌المالك رفتار مي‌شود.
‌تبصره: چنانچه در مراحل بعدي ثابت شود كه صاحب كالا در وجوه مذكور ذيحق است، وجوه مذكور حتي اگر به خزانه دولت واريز شده باشد، مسترد‌خواهد شد.
 

دانلود به صورت PDF