منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌ماده واحده - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون سازمان قضايي ارتش جمهوري‌اسلامي و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق‌مي‌گردد.
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
‌ماده واحده - در اجراي اصل يكصد و هفتاد و دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از تاريخ تصويب اين قانون سازمان قضايي ارتش جمهوري‌اسلامي و كليه دادسراها و دادگاههاي نظامي مستقر در سراسر كشور از ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران جدا و به وزارت دادگستري ملحق‌مي‌گردد.
‌تبصره 1 - رئيس سازمان قضايي ارتش از طرف شوراي عالي قضايي تعيين و به اين سمت منصوب مي‌شود.
‌تبصره 2 - عزل و نصب و تغيير محل كار قضات ارتش با پيشنهاد رئيس سازمان قضايي ارتش و به استناد بند 3 اصل يكصد و پنجاه و هفتم قانون‌اساسي با شوراي عالي قضايي است.
‌تبصره 3 - حقوق و كليه مزاياي قضات و كارمندان سازمان مزبور از بودجه وزارت دادگستري پرداخت خواهد شد.
‌تبصره 4 - بودجه سازمان قضايي از تاريخ تصويب اين قانون از ارتش منتزع و به دادگستري اضافه مي‌شود.
‌تبصره 5 - كارمندان غير نظامي سازمان قضايي ارتش كماكان تابع قانون استخدام كشوري خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به‌تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF