منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها ‌مصوب 59.2.20
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانكها
‌مصوب 59.2.20
‌ماده واحده - به بانك مركزي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور جلوگيري از خروج اشخاصي كه به بانكهاي كشور بدهكار بوده و اسامي آنان از‌طرف بانكها به بانك مركزي ايران اعلام شده است و همچنين واردكنندگان و صادركنندگان كه به تعهدات خود عمل ننموده‌اند، از طريق دادسراي‌عمومي تهران خواستار ممنوعيت خروج آنان از كشور گردد خروج اشخاص مزبور از كشور منوط به اجازه بانك مركزي ايران مي‌باشد.
 

دانلود به صورت PDF