منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني الحاقي به ماده 1 لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري و اضافه شدن يك تبصره به‌ماده مزبور ‌مصوب 59.2.23
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني الحاقي به ماده 1 لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري و اضافه شدن يك تبصره به‌ماده مزبور
‌مصوب 59.2.23
‌ماده واحده - متن زير و تبصره آن به ماده 1 لايحه قانوني واگذاري اداره امور زندانها به وزارت دادگستري مصوب 58.6.13 الحاق مي‌گردد و تبصره‌ذيل ماده 1 لايحه قانوني مزبور به تبصره 2 تغيير مي‌يابد:
‌شورايي مركب از سه نفر از كاركنان موظف دولت به منظور اداره امور زندانها و اقدامات تأمين و تربيتي زير نظر دادستان كل كشور تشكيل مي‌شود و‌اعضاء اين شورا از طرف شوراي عالي قضايي انتخاب خواهند شد. اداره امور زندانها و مسائل مربوط به آن توسط اين شورا طبق آيين‌نامه‌اي خواهد بود‌كه به تصويب شوراي سرپرستي يا شوراي عالي قضايي خواهد رسيد.
‌تبصره 1 - قانون تأسيس سازمان اقدامات تأميني و تربيتي مصوب 56.4.7 و اساسنامه مربوط در قسمتهايي كه مغاير با اين لايحه قانوني است لغو‌مي‌گردد.
 

دانلود به صورت PDF