منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356 ‌مصوب 58.3.7
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني اصلاح ماده 14 قانون اصلاح پاره از قوانين دادگستري مصوب 25 خرداد 1356
‌مصوب 58.3.7
‌ماده 14 - قانون اصلاح پاره‌اي از قوانين دادگستري به شرح ذيل اصلاح مي‌شود.
‌در دعاوي مدني هر گاه ديوان عالي كشور تشخيص دهد كه رأي فرجام خواسته بر خلاف حق و قانون صادر شده است رأي را نقض مي‌كند و در صورت‌آماده بودن پرونده براي اتخاذ تصميم رأساً مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد. در غير اين صورت ضمن نقض رأي مشروحاً دستور تكميل رسيدگي را صادر‌مي‌كند و دادگاهي كه بعد از نقض رسيدگي به آن دادگاه ارجاع شده است مكلف است از نظر ديوان عالي كشور تبعيت كند. رأيي كه بر طبق نظر ديوان‌مزبور صادر مي‌كند قطعي است مگر اين كه پس از نقض علتي حادث گردد كه اعمال نظر فرجامي را ايجاب نمايد
 

دانلود به صورت PDF