منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش ‌مصوب 1358.6.13
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون دادرسي و كيفر ارتش
‌مصوب 1358.6.13
‌ماده واحده - اصلاحات زير در قانون دادرسي و كيفر ارتش معمول و آن قسمت از مقررات قانون مذكور كه مغاير با اين اصلاحات مي‌باشد ملغي‌است.
1 - دادستان ارتش از لحاظ وظايف قضايي تحت نظارت دادستان كل كشور انجام وظيفه مي‌نمايد.
2 - مقر و حوزه صلاحيت دادگاه‌هاي نظامي و همچنين انتصاب پرسنل قضايي موكول به پيشنهاد سازمان قضايي ارتش جمهوري اسلامي ايران و‌تأييد ستاد كل ارتش و تصويب وزارت دفاع ملي مي‌باشد.
3 - حداقل درجه رؤساي دادگاه‌هاي عادي و تجديد نظر به ترتيب سرگرد و سرهنگ دوم بوده و درجه دادرسان دادگاه‌هاي مذكور در هيچ مورد‌كمتر از سروان نخواهد بود، ضمناً رعايت ارشديت قضات دادگاه و همچنين دادستان و بازپرس نظامي نسبت به متهم الزامي نيست.
4 - صدور امر تعقيب متهمين نظامي الزامي بوده و بر عهده فرمانده واحد مربوطه است كه دادگاه نظامي در حوزه آن قرار دارد.
5 - عبارت "‌شاهنشاه" و "‌به نام اعليحضرت همايون شاهنشاهي" و "‌با تصويب بزرگ ارتشتاران فرمانده" و "‌پس از تصويب بزرگ ارتشتاران‌فرمانده" به ترتيب از مواد 203 و 216 و 268 و 281 حذف مي‌گردد
 

دانلود به صورت PDF