منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون نحوه تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون نحوه تخليه خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران 
 
مصوب 1372/5/6
‌ماده واحده - در صورتي كه استفاده‌كنندگان مجاز يا متصرفين غير مجاز خانه‌هاي سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازماندگان و وراث قانوني آنان كه به موجب مقررات مربوط مكلف به تخليه محل سكونت‌هستند، از تخليه محل خودداري كنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملك يا نزديكترين دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار مي‌شود كه‌ظرف سه ماه محل را تخليه نمايند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخليه خواهد شد و حسب مورد به نماينده نيروهاي مسلح،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1372/17/5به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF