منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه ‌مصوب 1345.10.25
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون منع ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه
‌مصوب 1345.10.25
‌ماده واحده - از اين تاريخ ازدواج كارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بيگانه و يا كساني كه قبلاً بر اثر ازدواج به تابعيت ايران درآمده‌اند ممنوع‌است. كارمندان متخلف صلاحيت ادامه خدمت در وزارت خارجه را نخواهند داشت.
‌تبصره 1 - از تاريخ تصويب اين قانون هيچ فردي كه همسرش تبعه بيگانه باشد و يا سابقاً تابعيت بيگانه داشته است به خدمت وزارت امور خارجه‌پذيرفته نخواهد شد.
‌تبصره 2 - اعزام كارمندان فعلي وزارت امور خارجه كه داراي همسراني باشند كه قبلاً تبعيت غيرايراني داشته‌اند از هر طبقه و مقام به مأموريت‌ثابت كشورهايي كه همسر آنها تابعيت آن كشور را داشته‌اند ممنوع است.
‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده و دو تبصره كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم و در تاريخ نوزدهم آذر ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه بيست و پنجم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و پنج به تصويب مجلس‌شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF