منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي
‌ماده واحده - به منظور ايمن‌سازي، نگهداري و بهسازي جاده‌ها و احداث مجتمع‌هاي خدماتي رفاهي رانندگان (‌ تيرپاركها) به وزارت راه و ترابري‌اجازه داده مي‌شود با ايجاد دفاتر و استقرار نمايندگان خود در مرزهاي جاده‌اي بين‌المللي كشور نسبت به صدور پروانه‌هاي تردد وسايل نقليه خارجي در‌قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه تعيين‌كننده مشخصات عمليات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسير تردد وسايل مزبور مي‌باشد اقدام كند و بر‌حسب طول مسير تردد و ميزان مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي و مابه‌التفاوت قيمت داخلي سوخت با قيمتهاي متعارف خارجي را با‌توجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام‌كننده وسيله نقليه از وسايل نقليه مزبور در سال 1373 حداكثر به ميزان صد ميليارد ريال اخذ و به خزانه‌واريز و صد درصد آن تخصيص‌يافته هزينه مي‌گردد و براي سالهاي آينده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزينه مي‌گردد.
‌تبصره 1 - تردد وسايل نقليه خارجي، خارج از چهارچوب پروانه‌هاي صادر شده ممنوع بوده و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و گمرك‌موظف به اعمال كنترلهاي لازم مي‌باشد.
‌تبصره 2 - كالاهاي ايراني كه در صورت وجود ناوگان ايراني با ناوگان غير ايراني وارد كشور مي‌شوند مشمول پرداخت عوارضي به ميزان 10% كل‌كرايه حمل كالاي مورد حمل از سوي صاحب كالا خواهد بود كه در زمان صدور مجوزهاي حمل كالا توسط وزارت راه و ترابري اخذ و به حساب‌خزانه واريز مي‌شود.
‌آيين‌نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت راه و ترابري تهيه و حداكثر ظرف مدت 2 ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و دو تبصره در جلسه روز يك‌شنبه دوازدهم تير ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب‌و در تاريخ 1373.4.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF