منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون فعال نمودن هيأت منصفه مطبوعات براي جلوگيري از تعطيلي اصل يكصد و شصت و هشتم (168) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
 
ماده واحده - از تاريخ تصويب اين قانون و تا انجام بازنگري و اصلاح مصوبه 1382/12/24 از سوي مجلس شوراي اسلامي، تمهيدات لازم از جمله تعيين منبع مالي و تأمين اعتبار لازم جهت اجراي قانون جديد هيأت منصفه مصوب 1382/12/24، حد اكثر تا يك سال، قانون هيأت منصفه قبلي مصوب 1379/1/30 لازم‌الاجراء خواهد بود.
تبصره - انتخاب هيأت منصفه به طريق ذيل خواهد بود:
هر دو سال يكبار در مهر ماه جهت تعيين اعضاء هيأت منصفه در تهران به دعوت رئيس قوه قضائيه يا نماينده ايشان و با حضور ايشان يا نماينده وي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، رئيس شوراي اسلامي شهر، رئيس سازمان تبليغات اسلامي و نماينده شوراي سياستگذاري ائمه جمعه سراسر كشور و در مراكز استان به دعوت نماينده رياست قوه قضائيه و با حضور وي و مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي و رئيس شوراي اسلامي شهر مركز استان، رئيس سازمان تبليغات و امام جمعه مركز استان يا نماينده وي تشكيل ميشود.
هيأت مذكور در تهران بيست و يك نفر و در ساير استانها چهارده نفر از افراد مورد اعتماد عمومي را از بين گروههاي مختلف اجتماعي (روحانيون، اساتيد دانشگاه، پزشكان، مهندسان، نويسندگان و روزنامه نگاران، وكلاي دادگستري، دبيران و آموزگاران، اصناف، كارمندان، كارگران، كشاورزان، هنرمندان و بسيجيان) به عنوان اعضاء هيأت منصفه انتخاب ميكند.
چنانچه به هر دليلي اعضاي هيأت منصفه به ده نفر يا كمتر برسد، هيأت مذكور در اين ماده موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و نسبت به تكميل اعضاي هيأت منصفه اقدام نمايد.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و چهار مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1384/5/26 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
 

دانلود به صورت PDF