منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چكهايي كه امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به‌آنها در مناطق جنگي وجود ندارد
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به واخواست و طرح دعوي نسبت به سفته و برات و چكهايي كه امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به‌آنها در مناطق جنگي وجود ندارد
‌ماده واحده -
1 - از تاريخ تصويب اين قانون در مناطق جنگي دارندگان سفته و برات و ضمانتنامه‌هاي بانكي و چكهايي كه سر رسيد آنها از تاريخ 1359.6.31‌به بعد مي‌باشد و امكان وصول وجه يا اقامه دعوي نسبت به آنها وجود ندارد مي‌توانند با ايداع هزينه واخواست به صندوق دادگستري طرح دعوي‌نمايند. ايداع هزينه مزبور به منزله واخواست اين اسناد تلقي مي‌گردد.
2 - در مورد چكها اگر شعب بانكها در مناطق جنگي واقع شده باشند، سرپرستيهاي منطقه و يا واحدهايي كه تكاليف اين قبيل شعب را انجام‌مي‌دهند و يا مراكز بانكها مي‌توانند گواهي عدم پرداخت صادر نمايند.
3 - كليه دعاوي اعم از كيفري و حقوقي كه رسيدگي به آنها در صلاحيت دادگاههاي مناطق جنگي است قابل طرح در دادگاههاي مركز مي‌باشد و‌كليه دادگاههاي مركز در آن گونه موارد مكلف به رسيدگي مي‌باشند.
4 - تعيين مناطق جنگ‌زده با وزارت كشور مي‌باشد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه چهارم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت مجلس شوراي اسلامي تصويب و به تأييد‌شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF