منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به ماليات بر اراضي (‌مصوب 1343.7.28)
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به ماليات بر اراضي
(‌مصوب 1343.7.28)
‌ماده واحده - مدت مقرر در بند (‌و) تبصره (3) ماده (21) قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد مصوب سال 1337 تا آخر سال 1340 تمديد مي‌شود:
‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه 1342 تقديم شده بود پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در‌تاريخ روز چهارشنبه 22 مهر ماه 1343 در جلسه روز سه شنبه بيست و هشتم مهر ماه 1343 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF