منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به جلوگيري از احتكار كالاي مورد احتياج ‌مصوب 25 شهريور ماه 1318
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به جلوگيري از احتكار كالاي مورد احتياج
‌مصوب 25 شهريور ماه 1318
‌ماده اول - هيأت وزيران مجاز است از تاريخ تصويب اين قانون تا يك سال براي جلوگيري از احتكار و گرانفروشي كالاهاي مورد احتياج عمومي‌كشور مقرراتي وضع و به موقع اجرا گذارد.
‌ماده دوم - متخلفين از مقررات مذكور در ماده (1) به حبس تأديبي از دو ماه تا شش ماه و جريمه نقدي از هزار تا ده هزار ريال و يا به يكي از اين دو‌مجازات محكوم خواهند شد.
‌اين قانون كه مشتمل بر دو ماده است در جلسه بيست و پنجم شهريور ماه يك هزار و سيصد و هيجده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF