منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون راجع به اصلاح تبصره بند (‌الف) ماده 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد ‌مصوب 11 ارديبهشت ماه 1337
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به اصلاح تبصره بند (‌الف) ماده 12 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد
‌مصوب 11 ارديبهشت ماه 1337
‌ماده واحده - چون اجراي تبصره بند الف ماده 12 قانون اصلاحي ماليات بر درآمد مصوب تير ماه 1337 براي وزارت دارايي به وسيله بانكها مهيا‌نيست بنابراين ماليات اوراق مذكور كماكان طبق مقررات عمومي قوانين ماليات بر درآمد عمل و وصول خواهد شد.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه سه‌شنبه يازدهم شهريور ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
‌قانون بالا در جلسه 1337.6.15 به تصويب مجلس سنا رسيده است
 

دانلود به صورت PDF