منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح مصوب 29/7/1376 مجلس شوراي اسلامي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
قانون حمايت قضايي از كاركنان دولت و پرسنل نيروهاي مسلح 
 
مصوب 29/7/1376 مجلس شوراي اسلامي
ماده واحده _ تمام وزارتخانه ها ، شركتها ، مؤسسات و سازمان هاي دولتي و دستگاه هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است ، همچنين نيروهاي مسلح ( نظامي و انتظامي ) مكلفند بنا به درخواست كاركنان خود در زمان حيات و يا وراث درجه اول آنان پس از فوت در دعواهايي كه ازانجام وظيفه آنان ناشي مي شود يا به نحوي با وظايف ايشان مرتبط است با استفاده از كارشناسان حقوقي شاغل ، به آنان خدمات حقوقي ارائه كنند . 
تبصره 1: مقررات اين قانون شامل كاركناني كه دستگاه دولتي از آنان شاكي باشن نخواهد شد . 
تبصره 2: كارشناسان حقوقي موضوع اين قانون بايد داراي حداقل مدرك كارشناسي در رشته حقوق قضايي و در موارد ياد شده بدون الزام به دريافت و ارائه پروانه وكالت و با الزام به رعايت بخشي از مقررات راجع به وظايف و تكاليف وكلاي دادگستري كه در آيين نامه اجرايي اين قانون مشخص مي شود ، با درخواست اشخاص مذكور درماده واحده حسب مورد در تمامي مراحل دادرسي به عنوان وكيل شركت كنند. 
تبصره 3: آيين نامه اجرايي اين قانون توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان امور اداري و استخدامي كشور ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب هيئت وزيران مي رسد . 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و سه تبصره در جلسه علني روز سه شنبه مورخه بيست و نهم مهرماه يكهزاروسيصد و هفتاد و شش مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 7/8/1376 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است .
 

دانلود به صورت PDF