منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون ثبت آثار ملي ‌مصوب 1352.9.12
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون ثبت آثار ملي
‌مصوب 1352.9.12
‌ماده واحده - به وزارت فرهنگ اجازه داده مي‌شود علاوه بر آثار مشمول قانون حفظ آثار ملي مصوب آبان ماه 1309 آثار غير منقولي را كه از نظر‌تاريخي يا شئون ملي واجد اهميت باشد، صرف نظر از تاريخ ايجاد يا پيدايش آن با تصويب شوراي عالي فرهنگ و هنر در عداد آثار ملي مذكور در‌قانون مزبور به ثبت برساند. آثار مذكور در اين ماده مشمول كليه قوانين و مقررات مربوط به آثار ملي خواهد بود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه اول آبان ماه 1352 در جلسه روز دوشنبه دوازدهم آذر ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه و دو شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF