منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تمديد و اصلاح تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تمديد و اصلاح تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13
‌ماده واحده - تبصره‌هاي 3 و 4 ماده 9 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1362.2.13 مجلس شوراي اسلامي به شرح زير تمديد و اصلاح‌مي‌گردد:
‌تبصره 3 - در مواردي كه دادگاه صدور حكم تخليه اماكن مورد استفاده مهاجرين جنگي را به علت كمبود جاي مناسب عسر و حرج تشخيص دهد‌موظف تا رفع عسر و حرج حداكثر به مدت 2 سال از تاريخ 1371.7.3 از صدور حكم تخليه خودداري كند. اين حكم، مخصوص به صورتي است كه‌عسر و حرج مذكور مزاحم با عسر و حرج مالك نباشد.
‌تبصره 4 - در شهرها و بخشها و روستاهايي كه ساكنان آن به واسطه جنگ تحميلي مهاجرت كرده‌اند و در حال حاضر در اماكن دولتي و شخصي ساكن‌هستند به محض اين كه اماكن جديد و يا قديم آنها در محل قبلي سكونت آنان آماده شود لازم است با اعلام نظر ستاد بازسازي، مهاجرين جنگ تحميلي‌اماكن دولتي و شخصي را تخليه نمايند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده (‌شامل اصلاح دو تبصره) در حلسه روز يكشنبه دهم آبان ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و يك مجلس شوري اسلامي‌تصويب و در تاريخ 1371.8.20 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF