منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري ‌مصوب 1350.3.10
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تمديد مهلت مقرر در مواد 5 و 10 قانون نوسازي و عمران شهري
‌مصوب 1350.3.10
‌ماده واحده - مهلت مذكور در ماده پنجم قانون نوسازي و عمران شهري مصوب آذر ماه 1347 مربوط به مدت اعلام بها همچنين مهلت پرداخت‌عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور در مورد شهرهايي كه اجراي ماده 2 قانون نوسازي از اول سال 1349 اعلام گرديده است در سال اول اجراي‌قانون براي شش ماه تمديد مي‌گردد.
‌تبصره - در شهرهايي كه پس از تصويب اين قانون اجراي ماده 2 قانون نوسازي اعلام مي‌شود وزارت كشور مي‌تواند مهلت مذكور در ماده 5 مربوط‌به اعلام بها همچنين مهلت پرداخت عوارض مذكور در ماده 10 قانون مزبور را در سال اول اجراي قانون حداكثر تا شش ماه تمديد نمايد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده و يك تبصره پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه 1350.2.26 در جلسه روز دوشنبه دهم خرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF