منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تمديد مهلت تأديه بدهي كشاورزان از بابت قوانين مربوط به اصلاحات ارضي
‌ماده واحده - كليه كشاورزاني كه در اجراي قوانين و مقررات اصلاحات ارضي بدهكار مي‌باشند و قبوض اقساطي آنها جهت وصول در اختيار بانك‌كشاورزي قرار گرفته و يا خواهد گرفت، چنانچه از تاريخ تصويب اين قانون تا پايان سال 1368 بهاي قبوض را به تدريج و يا دفعتا واحده به بانك‌كشاورزي بپردازند، از پرداخت هر نوع خسارت ناشي از تأخير تأديه معاف خواهند بود.
‌تبصره - مهلت مقرر در اين ماده به هيچ وجه قابل تمديد نبوده و كشاورزاني كه از تاريخ 1365.1.1 تا تاريخ تصويب اين قانون موفق به پرداخت‌بدهي خود شده باشند، مشمول معافيت اين ماده قانوني خواهند بود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز يكشنبه بيست و ششم تير ماه يك هزار و سيصد و شصت و هفت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1367.4.29 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF