منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تمديد مدت‌هاي مذكور در ماده 10 و 14 قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1365.3.13
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تمديد مدت‌هاي مذكور در ماده 10 و 14 قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1365.3.13
‌ماده واحده - مدتهاي مذكور در ماده 10 قانون بازسازي كارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1365.3.13 و ماده 14 قانون مزبور به مدت دو سال‌تمديد مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه بيست و هفتم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.3.4 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF