منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا ‌مصوب 1353.3.21
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تقليل حق ثبت سفارش كالا
‌مصوب 1353.3.21
‌ماده واحده - از اول فروردين ماه 1353 حق ثبت سفارش كالا موضوع قانون افزايش حق ثبت سفارش مصوب 1350.3.30 از پنج و نيم درصد به‌يك درصد كاهش داده مي‌شود و از كل مبلغ وصولي معادل پنجاه و پنج درصد به جاي ده درصد موضوع تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 كل‌كشور براي خدمات درماني و بهداشتي (‌ صحي) در پايان هر ماه بالمناصفه به جمعيت شير و خورشيد سرخ ايران و سازمان شاهنشاهي خدمات‌اجتماعي پرداخت و بقيه به حساب درآمد بانك مركزي ايران منظور مي‌شود. وجوه قابل استرداد نسبت به سفارش‌هاي ثبت شده قبل از تاريخ تصويب‌اين قانون از محل درآمد مربوط و درآمد عمومي و پرداخت و اعتبار لازم در بودجه اصلاحي سال 1353 منظور خواهد شد.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از اظهار ملاحظات مجلس سنا در جلسه روز دوشنبه 1353.3.20، در جلسه روز سه‌شنبه بيست و يكم خرداد ماه‌يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF