منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
 
قانون تعيين وضعيت شوراهاي عالي 
 
ماده واحده- از تاريخ تصويب اين قانون شوراهاي ذيل با حفظ اختيارات و وظايف و اعضاء آنها كمافي‌السابق براساس قوانين ذي‌ربط قبلي تشكيل و اداره مي‌شوند:
1- شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري.
2- شوراي عالي آموزش و پرورش
3- شوراي عالي فضائي
4- شوراي عالي فناوري اطلاعات
5- شوراي انرژي اتمي
6- شوراي عالي انرژي
7- شوراي اقتصاد
8- شوراي عالي اشتغال
9- شوراي عالي توسعه صادرات غيرنفتي
10- شوراي عالي رفاه و تأمين اجتماعي
11- شوراي عالي بيمه
12- شوراي عالي آب
13- هيأت امناء حساب ذخيره ارزي
14- شوراي پول و اعتبار
15- شوراي عالي ميراث فرهنگي و گردشگري
16- شوراي عالي استاندارد
17- شوراي عالي حفاظت محيط زيست
18- شوراي عالي انفورماتيك
تبصره – دولت مي‌تواند پيشنهادهاي لازم را براي بازنگري در وضعيت شوراها از حيث اصلاح وظايف، اختيارات و تعداد اعضاء و حذف يا ادغام آنها در يكديگر را براي افزايش كارآيي و تشكيل مستمر آنها براي تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ‌ بيستم فروردين‌ماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و در تاريخ 6/7/1387 از سوي مجمع تشخيص مصلحت نظام موافق با مصلحت نظام تشخيص داده شد./ن
 
علي لاريجاني
رئيس مجلس شوراي اسلامي
 

دانلود به صورت PDF