منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا
‌ماده واحده - تشخيص لزوم كارآموزي براي متقاضيان امر قضا و نيز در صورت لزوم مدت كارآموزي كارآموزان قضايي با شوراي عالي قضايي است.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه‌شنبه بيست و يكم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت طبق اصل هشتاد و پنجم قانون اساسي به‌تصويب كميسيون امور قضايي رسيده و شوراي محترم نگهبان آنرا تأييد نموده است و براي مدت پنج سال از تاريخ تصويب به صورت آزمايشي قابل‌اجرا است.
 

دانلود به صورت PDF