منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار‌نشريات غير ضرور مصوبه مورخه 1365.7.29
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون استفساريه مربوط به ماده واحده قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار‌نشريات غير ضرور مصوبه مورخه 1365.7.29
‌موضوع استفساريه:
----------------
- آيا ماده واحده مذكور شامل شهرداريهاي كشور هم مي‌شود يا خير؟
‌نظر مجلس
---------------
‌ماده واحده - قانون ممنوعيت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي از چاپ و انتشار نشريات غير ضرور مصوب 1365.7.29 شامل‌شهرداريهاي كشور مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز يكشنبه هجدهم ارديبهشت ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1373.2.28 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF