منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون استفساريه ماده 982 قانون مدني
‌موضوع استفسار:
--------------
‌با توجه به اين كه در ماده 982 قانون مدني اخيرالتصويب مجلس شوراي اسلامي اعلام شده است كساني كه تابعيت ايراني كسب نموده‌اند يا مي‌نمايند‌نمي‌توانند به قضاوت اشتغال داشته باشند. آيا ماده فوق‌الذكر شامل كساني كه قبلاً به استخدام قضاء درآمده‌اند و داراي حقوق مكتسبه مي‌باشند،‌مي‌شود؟ يا اين كه از استخدام آنان در آينده جلوگيري به عمل مي‌آورد؟
‌نظر مجلس:
---------
‌ماده واحده - با توجه به عبارت صدر ماده 982 قانون مدني افرادي كه پس از تصويب قانون تحصيل تابعيت ايراني مي‌نمايند نمي‌توانند به مقام‌قضاوت نائل گردند ولي اين محدوديت شامل افرادي كه قبل از تصويب قانون تحصيل تابعيت نموده و به امر قضاوت اشتغال داشته‌اند نمي‌گردد.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز سه شنبه بيست و هفتم مهر ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در‌تاريخ 1372.8.5 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - علي‌اكبر ناطق نوري
 
 
www.wakilmodafe.com

دانلود به صورت PDF