منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي بدون داشتن پروانه كار ‌مصوب 1350.3.31
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مجازات اشتغال به حرفه كاريابي بدون داشتن پروانه كار
‌مصوب 1350.3.31
‌ماده واحده - اشخاصي مي‌توانند به حرفه كاريابي اشتغال ورزند كه طبق آيين‌نامه‌اي كه به تصويب شوراي عالي كار خواهد رسيد از وزارت كار و‌امور اجتماعي براي كار معين و مدت معين تحصيل پروانه كنند.
‌شخصي كه بدون پروانه به حرفه كاريابي مبادرت كند و يا مقررات مندرج در پروانه را رعايت نكند به پرداخت پنج هزار تا پنجاه هزار ريال جزاي نقدي‌محكوم مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر يك ماده پس از تصويب مجلس شوراي ملي در جلسه روز سه‌شنبه 1350.2.14 در جلسه روز دوشنبه سي و يكم خرداد ماه يك‌هزار و سيصد و پنجاه شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
 

دانلود به صورت PDF