منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون لغو مجازات شلاق ‌مصوب 1344.4.6 ‌
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون لغو مجازات شلاق
‌مصوب 1344.4.6
‌ماده واحده:
‌الف - تبصره ماده 173 قانون مجازات عمومي به شرح زير اصلاح مي‌شود:
‌در مورد اين ماده هر گاه جرح به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه وارد شود اگر عمل مشمول قسمت اول ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از شش ماه تا دو‌سال و اگر عمل مشمول قسمت اخير ماده گردد كيفر آن حبس تأديبي از سه ماه تا يك سال خواهد بود. به علاوه در هر مورد دادگاه مرتكب را به اقامت‌اجباري از شش ماه تا دو سال در يكي از نقاط كشور كه از طرف دادگستري تعيين خواهد شد محكوم مي‌نمايد در اين مورد اين تبصره تعقيب منوط به‌شكايت زيان ديده از جرم نبوده و استرداد شكايت نيز مؤثر نخواهد بود.
ب - مجازات تازيانه از ماده 3 قانون راجع به اشخاصي كه مال غير را انتقال مي‌دهند يا تملك مي‌كنند مصوب دوم جوزا 1302 و همچنين‌مجازات شلاق مذكور در ماده 273 مكرر قانون مجازات عمومي حذف مي‌شود.
ج - درباره كساني كه به اتهام ارتكاب جرح يا قتل به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگر مورد تعقيب قرار گيرند چنانچه دلائل و قرائن موجود‌دلالت بر توجه اتهام به آنان نمايد قرار بازداشت صادر خواهد شد و تا صدور حكم ادامه خواهد داشت.
‌قانون بالا مشتمل بر يك ماده كه در تاريخ روز دوشنبه دهم خرداد ماه 1344 به تصويب مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز يكشنبه ششم تير ماه يك‌هزار و سيصد و چهل و چهار شمسي مورد تصويب مجلس شوراي ملي قرار گرفت.
 

دانلود به صورت PDF