منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول
‌مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي
‌بسم‌الله‌الرحمن‌الرحيم
‌موضوع "‌تعزيرات حكومتي مربوط به جعل اسكناس" در جلسات متعدد مجمع تشخيص مصلحت نظام اسلامي مورد بررسي قرار گرفت و در اين‌زمينه "‌قانون تمديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول" به شرح زير در جلسه مورخ1368.1.29 به تصويب رسيد:
"‌قانون تشديد مجازات جاعلين اسكناس و واردكنندگان، توزيع‌كنندگان و مصرف‌كنندگان اسكناس مجعول"
‌ماده واحده: هر كس اسكناس رايج داخلي را بالمباشره يا به واسطه جعل كند. يا با علم به جعلي بودن توزيع يا مصرف نمايد، چنانچه عضو باند‌باشد و يا قصد مبارزه با نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشد، به اعدام محكوم مي‌شود. همچنين عامل عامد و عالم ورود اسكناس مجعول به‌كشور به عنوان مفسد به اعدام محكوم مي‌گردد مگر آن كه عضو باند نبوده و قصد مبارزه با نظام نداشته و در محكمه ثابت شود كه فريب خورده است.‌ مرتكبين در غير از مواردي كه بر اساس ضوابط فوق به اعدام محكوم مي‌شوند، مشمول مجازاتهاي مقرر در ماده 21 قانون مجازات اسلامي (‌تعزيرات)‌مصوب 1362.5.18 خواهند بود.
‌تبصره: در كليه صور فوق علاوه بر مجازاتهاي مذكور، معادل اموالي كه از راه جعل يا توزيع يا ورود يا مصرف به دست آمده، از اموال مرتكب‌مصادره مي‌شود.
 

دانلود به صورت PDF