منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون عفو و منع تعقيب دارندگان اسلحه غير مجاز
‌ماده واحده - كليه كساني كه تا تاريخ تصويب اين قانون به لحاظ نگهداري يا حمل يا مخفي كردن اسلحه و مهمات جنگي موضوع قانون تشديد‌مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 26 بهمن ماه 1350 تحت تعقيب قرار گرفته‌اند اعم از اين كه حكم قطعي درباره آنها صادر شده يا نشده باشد در‌صورتي كه سوء نيت آنها احراز نشود حسب مورد از تعقيب يا مجازات معاف خواهند شد.
‌تبصره - حكم اين ماده شامل كساني كه به اتهام اقدام مسلحانه عليه جمهوري اسلامي ايران تحت تعقيب دادگاههاي انقلاب قرار گرفته‌اند،‌نمي‌شود:
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و يك تبصره در جلسه روز سه‌شنبه شانزدهم فروردين ماه يك هزار و سيصد و شصت و دو مجلس شوراي اسلامي‌تصويب و به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF