منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
‌قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد ‌مصوب 19 بهمن ماه 1337
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون مربوط به مجازات پاشيدن اسيد
‌مصوب 19 بهمن ماه 1337
‌ماده واحده - هر كس عمداً با پاشيدن اسيد يا هر نوع تركيبات شيميايي ديگر موجب قتل كسي بشود به مجازات اعدام و اگر موجب مرض دائمي يا‌فقدان يكي از حواس مجني‌عليه گردد به حبس ابد با اعمال شاقه و اگر موجب قطع يا نقصان يا از كارافتادن عضوي از اعضاء بشود به حبس مجرد از 2‌سال تا ده سال و اگر موجب صدمه ديگري بشود به حبس مجرد از دو تا پنج سال محكوم خواهد شد.
‌مجازات شروع پاشيدن اسيد به اشخاص حبس مجرد از دو سال تا پنج سال است.
‌در كليه موارد مذكور در اين ماده در صورت اجراي ماده 44 قانون كيفر عمومي بيش از يك درجه تخفيف جائز نيست.
‌قانون فوق كه مشتمل بر ماده واحده است در جلسه يكشنبه نوزدهم بهمن ماه يك هزار و سيصد و سي و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 
‌قانون بالا در جلسه 1337.12.16 به تصويب مجلس سنا رسيده است.
 

دانلود به صورت PDF