منو  

صفحه اصلیقوانیننشانی مراجع قضاییپرسش و پاسخمعرفی وکیلخدمات موسسه
اخباردرباره موسسهمطالب حقوقیمقالات حقوقی پایان‌نامهدانلود فرم
پرونده‌های حقوقیخاطرات حقوقیگالریهمکاری با ماتماس با ما
قانون راجع به خيانت ولي قهري ‌مصوب اول آذر ماه 1313 شمسي
تنظیمات متن :      
رنگ پشت متن
      سایز متن
   21
‌قانون راجع به خيانت ولي قهري
‌مصوب اول آذر ماه 1313 شمسي
‌ماده واحده - ولي قهري (‌پدر يا جد) هر گاه در مقام اتلاف مال صغير يا مجنون يا سفيه باشد بعد از ثبوت خيانت او نسبت به اموال مولي‌عليه به‌طرفيت مدعي‌العموم در محكمه مثل مورد ماده 79 قانون مدني حاكم يك نفر امين به ولي منضم مي‌كند.
‌اين قانون كه مشتمل بر يك ماده است در جلسه اول آذر ماه يك هزار و سيصد و سيزده شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
 

دانلود به صورت PDF